lože
mezanin
lože
mezanin
lože 1.
katlože
balkon
parket lože 1.
katlože
balkon
lože mezanin

lože 1. kat

balkon
Odabir pozicije u gledalištu detaljni prikaz gledališta