datumvrijemepredstavaautor
26.02.201711:00 BIONDIĆ - GOLAC RILOVIĆ - IVEZIĆ  
27.02.201719:30 TARTUFFE J. B. P. Moliere
28.02.201719:30 ZIMSKA PRIČA William Shakespeare
01.03.201719:30 ZALJUBLJEN U TRI NARANČE Sergej Sergejevič Prokofjev
04.03.201718:00 ZALJUBLJEN U TRI NARANČE Sergej Sergejevič Prokofjev
05.03.201720:00 FILOZOFSKI TEATAR  
06.03.201719:30 NIKOLA ŠUBIĆ ZRINJSKI Ivan pl. Zajc
07.03.201719:30 LUKAVA MALA LISICA Leoš Janaček
08.03.201719:30 ERO S ONOGA SVIJETA Jakov Gotovac
09.03.201719:30 LUKAVA MALA LISICA Leoš Janaček
11.03.201719:30 TRI ZIME Tena Štivičić
12.03.201711:00 VJEŠTICA HILLARY IDE U OPERU Peter Lund
14.03.201719:30 LJUDI OD VOSKA Mate Matišić
15.03.201719:30 TRI ZIME Tena Štivičić
16.03.201719:30 LJUDI OD VOSKA Mate Matišić
18.03.201718:00 LABUĐE JEZERO Petar Iljič Čajkovski
20.03.201719:30 LABUĐE JEZERO Petar Iljič Čajkovski
21.03.201719:30 LABUĐE JEZERO Petar Iljič Čajkovski
22.03.201719:30 VUČJAK Miroslav Krleža
23.03.201719:30 LABUĐE JEZERO Petar Iljič Čajkovski
24.03.201719:30 LABUĐE JEZERO Petar Iljič Čajkovski
25.03.201718:00 RAZBOJNICI Friedrich Schiller
26.03.201711:00 ALISIOS KAMERATA  
28.03.201719:30 LABUĐE JEZERO Petar Iljič Čajkovski
30.03.201720:00 MORPHED - TERO SAARINEN COMPANY FINSKA  
01.04.201718:00 VUČJAK Miroslav Krleža
05.04.201719:30 ZIMSKA PRIČA William Shakespeare
07.04.201719:30 LJUDI OD VOSKA Mate Matišić
08.04.201719:30 LJUDI OD VOSKA Mate Matišić
09.04.201711:00 VJEŠTICA HILLARY IDE U OPERU Peter Lund
12.04.201719:00 DON CARLO Giuseppe Verdi
13.04.201719:30 PETAR PAN Bruno Bjelinski - Giorgio Madia
14.04.201719:30 PETAR PAN Bruno Bjelinski - Giorgio Madia
15.04.201718:00 DON CARLO Giuseppe Verdi
18.04.201719:00 DON CARLO Giuseppe Verdi
19.04.201719:30 PETAR PAN Bruno Bjelinski - Giorgio Madia
20.04.201719:30 PETAR PAN Bruno Bjelinski - Giorgio Madia
21.04.201719:30 PETAR PAN Bruno Bjelinski - Giorgio Madia
22.04.201718:00 DON CARLO Giuseppe Verdi
26.04.201719:30 TRI ZIME Tena Štivičić
27.04.201719:30 PETAR PAN Bruno Bjelinski - Giorgio Madia
29.04.201718:00 LABUĐE JEZERO Petar Iljič Čajkovski
Odabir predstave